Trang nhất » DANH SACH CB-GV

DANH SÁCH CB - VC TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐÔNG

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Lê Đức Kế 1963 Hiệu trưởng
2 Nguyễn Ba 1958 Phó Hiệu trưởng
3 Đặng Thị Hạnh 1977 Phó Hiệu trưởng
4 Dương Thị Kiều Oanh 1982
5 Đỗ Văn Tiên 1975
6 Đỗ Văn A 1966
7 Nguyễn Văn Chín 1963
8 Nguyễn Thị Lương 1980
9 Đỗ Hữu Minh 1961
10 Trương Thị Hồng Nga 1983
11 Nguyễn Văn Tú 1964
12 Đặng Thị Nhơn 1976
13 Phạm Thị Kim Chung 1985
14 Dương Khán 1956
15 Nguyễn Hồng Khánh 1958
16 Hoàng Thụy Mộng Ngọc 1979
17 Phạm Đức Khanh 1988
18 Nguyễn Thế Triều 1957
19 Phan Thị Trâm 1988
20 Lê Thị Kiền 1977

   1  2  >> Trang cuối

Tổng cộng có 24 cán bộ - viên chức thuộc 9 tổ
 

Thời Khóa biểu

Giải trí

VIDEO HƯỚNG DẪN